JIhlavanka – Sponzorské vzkazy

Agentura: Triad Advertising 

Kreativa: Popojedem